Vía férrea

(Redirección desde «Liña de ferrocarril»)

Unha vía férrea é a parte da infraestrutura ferroviaria formada polo conxunto de elementos que conforman o sitio polo cal se desprazan os trens. As vías férreas son o elemento esencial da infraestrutura ferroviaria e constan, basicamente, de raís apoiados sobre dormentes que se dispoñen dentro dunha capa de balastro. Para a súa construción é necesario realizar movemento de terras e obras existentes (pontes, sumidoiros, muros de contención, drenaxes etc.)

Vía férrea en Dinamarca

Complétase a infraestrutura básica con sistemas de sinalización (antes manuais e agora automáticos) e, no caso de liñas electrificadas, co tendido eléctrico que prové de enerxía ás locomotoras.

Elementos da infraestrutura editar

Véxase tamén editar