Denomínase raíl ou carril a cada unha das barras metálicas sobre as que se desprazan as rodas dos trens. Os raís son unha das partes fundamentais das vías férreas e actúan como soporte, dispositivo de guiado e elemento condutor da corrente eléctrica. A característica técnica máis importante do ferrocarril é o contacto da roda con pestana e o raíl, sendo as súas principais calidades o seu material, forma e peso.

Raíl moderno

Tipos de raís

editar