Lebozás, Sagra, O Carballiño

lugar no concello do Carballiño