Espazo localmente compacto

Definición formal

editar

Sexa   un espazo topolóxico.   dise localmente compacto se cada punto   de ten unha veciñanza compacta, isto é, existe un conxunto aberto     e un conxunto compacto  , tal que  .

Hai outras definicións comúns que son equivalente se   é Hausdorff, mais que non o son en xeral:

1. Cada punto   de   ten unha veciñanza compacta.
2. Cada punto   de   ten unha veciñanza compacta aberta.
3. Cada punto   de   ten unha base local de veciñanzas compactas.

A condición (1) é moi empregada xa que é a menos restritiva. As outras son equivalentes a esta cando X é Hausdorff. Esta equivalencia é unha consecuencia de que os subconxuntos compactos dun espazo Hausdorff son pechados, e os pechado dos espazos compactos son compactos.

Exemplos e contraexemplos

editar

Espazos Hausdorff compactos

editar

Todo espazo Hausdorff compacto é tamén localmente compacto. Pódense ver varios exemplos na páxina de espazos compactos. Algúns deles son:

  • O intervalo pechado [0,1].
  • O conxunto de Cantor.
  • O cubo de Hilbert.