Educación preescolar

Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

A etapa da educación preescolar é o paso inicial da educación infantil. Nalgúns lugares é parte do sistema de educación e noutros os centros de preescolar considéranse só coma centros de coidado ou gardería.

Os nenos que asisten polo xeral teñen entre 3 e 5 anos, aprenden a forma de comunicarse, xogar e interactuar cos demais apropiadamente. Unha mestra ofrécelles varios materiais para manipular e realizar actividades que motiven aos nenos a aprender a lingua e o vocabulario das palabras, matemáticas e ciencias, así tamén coma arte, música e conduta social. No sistema educativo español corresponde co segundo ciclo de educación infantil, mentres que o primeiro ciclo abarca dende os 0 aos 3 anos. O seu principal obxectivo é o desenvolvemento físico, social, afectivo e motor dos nenos, tendo un carácter non só asistencial senón tamén educativo.