Cuerpo de la Nobleza del Antigo Reino de Galicia

O Corpo da Nobreza do Antigo Reino de Galicia (polo seu nome rexistrado en castelán e oficial Cuerpo de la Nobleza del Antigo Reino de Galicia) é unha asociación nobiliaria que agrupa a nobres de orixe galega tanto de Galicia e España como do exterior. Foi creada en 2007.

EmblemasEditar

O brasón recolle os elementos do escudo de Galicia (o cáliz e as sete cruces), co lema Nobilitas in uirtute, un adaxio latino que significa "nobreza na virtude".

Ten sede na igrexa de San Paio de Antealtares, en Santiago de Compostela. Celebran o patrón o 1 de marzo, na honra de San Rosendo.

MembrosEditar

Son membros desta asociación, entre outros: