Cadrado (álxebra)

En álxebra, o cadrado dun número é o resultado de multiplicar ese número por si mesmo. Represéntase por un 2 elevado: un número x ao cadrado represéntase x2.

Se x é un número real positivo, o valor de x2 é igual ao da área dun cadrado que ten os lados de lonxitude x.

Pode ser útil lembrar que o cadrado de calquera número é equivalente á suma:

1 + 1 + 2 + 2 + ... + (n − 1) + (n − 1) + n.

Por exemplo, 42 é igual a:

1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 = 16.

Isto pode ser útil para atopar axiña o cadrado dun número grande. Por exemplo, o cadrado de:

522 = 502 + 50 + 51 + 51 + 52 = 2500 + 204 = 2704.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar