Código (dereito)

En dereito, un código é un conxunto unitario, ordenado e sistematizado de normas e principios xurídicos, estabelecidos co movemento codificador.

As compilaciones ou corpos legais máis antigos coñecidos son:

Os primeiros rexistros legais romanos pertencen ao século V a.C.. Porén, a primeira codificación formal, ordenada por Xustiniano I, tivo lugar no século VI. Na Idade Media, e cara á era moderna, fixéronse compendios locais ou provinciais.

O primeiro código nacional propiamente dito foi o Código Civil de Francia, estabelecido durante o reinado de Napoleón. En países coa tradición do dereito anglosaxón ou Common law, como Inglaterra e os EUA, os corpos legais foron tradicionalmente menos importantes cós rexistros de decisións xudiciais. As codificacións significativas leváronse a cabo nos EUA durante o século XX.