Asistencia sanitaria

servizos para promover, protexer e restaurar a saúde

Coñécese como asistencia sanitariaatención médica, asistencia médica, atención sanitaria ou atención de saúde, ao conxunto de servizos que se proporcionan ao individuo, co fin de promover, protexer e restaurar a súa saúde.

Unha especialista en saúde do Exército dos Estados Unidos brindando asistencia médica en Vietnam.

A asistencia sanitaria é basicamente un servizo ou un ben económico intanxible de tal forma que "o servizo chamado asistencia sanitaria é o que presta un axente ou operador especializado para as persoas que senten ou teñen manifestacións de alteracións no seu estado de saúde e que ademais este servizo préstase baixo unhas determinadas condicións de seguridade e por quen está en posesión dun determinado coñecemento, é dicir, é un servizo especializado e singular que só o poden dar persoas autorizadas ou acreditadas e en centros autorizados". "A singularidade do servizo prestado nun centro asistencial vén determinada por moitos factores que abarcan desde a súa cultura até pola grande influencia doutros sectores da economía". "O tipo de servizo que representa a atención sanitaria pódese diferenciar en base a unha serie de condicionantes, que son por unha banda, o obxecto e a condición de servizo, por outra banda, o motivo de consulta e o tempo previsión da actividade -podendo ser esta asistencia programada ou non programada- e en caso desta última modalidade, pode presentarse con requirimento de urxencia ou sen el. Outra distinción do servizo baséase no lugar onde se realiza a atención, podéndose tratar dunha atención intramuros, as que se realizan dentro dos centros sanitarios, ou extramuros, as que levan a cabo fóra destes, e á súa vez, a atención intramuros pode ser unha atención con ingreso hospitalario ou sen ingreso e neste último suposto, con intervención cirúrxica ou terapéutica invasiva ou sen intervención algunha. Na modalidade extramuros, fóra do hospital, pode requirir estancia e repouso en domicilio –hospitalización a domicilio- ou sen este requirimento".[1]

Características editar

Considérase como asistencia sanitaria á prevención, tratamento e manexo da enfermidade e a preservación do benestar mental e físico a través dos servizos ofrecidos polas profesións de medicamento, farmacia, odontoloxía, obstetricia, enfermaría e afíns.[2]

Segundo a Organización Mundial da Saúde, a asistencia sanitaria abarca todos os bens e servizos deseñados para promover a saúde, incluíndo "intervencións preventivas, curativas e paliativas, xa sexan dirixidas a individuos ou a poboacións".[3] A provisión organizada de tales servizos pode constituír un sistema de asistencia sanitaria. Esta pode incluír unha organización gobernamental tal como, no Reino Unido, o Servizo Nacional de Saúde ou unha cooperación entre o Servizo Nacional de Saúde e Servizos Sociais, tal como ocorre en Shared Care. Antes de que o termo "asistencia sanitaria" se fixese popular, os anglófonos referíanse ao medicamento ou ao sector sanitario e falaban do tratamento e a prevención da enfermidade e a discapacidade.[4]

Sistemas de asistencia sanitaria editar

Na maioría de países desenvolvidos e en moitos países en desenvolvemento, a asistencia sanitaria é provista a todos sen importar a súa capacidade para pagar. O Servizo Nacional de Saúde do Reino Unido foi o primeiro sistema de asistencia sanitaria universal provisto polo goberno. Foi estabelecido en 1948 polo goberno Laborista de Clement Attlee. Alternativamente, pódese prover o aseguramento sanitario obrigatorio fundado polo goberno con honorarios nominais, como ocorre en Italia. Outros exemplos son Medicare en Australia, estabelecido na década de 1970 polo goberno Laborista, e polo mesmo nome Medicare no Canadá, estabelecido entre 1966 e 1984; ou a Seguridade Social en España. A asistencia sanitaria universal contrasta cos sistemas como a asistencia sanitaria de Estados Unidos ou de Suráfrica, aínda que Suráfrica é un dos moitos países que tentan reformar a súa asistencia sanitaria.[5][6]

Tipos editar

O sistema de asistencia sanitaria pódese analizar, en base:[1]

Ao seu financiamento e/ou titularidade:

En base á relación do usuario co prestador e/ou asegurador:

A) Asistencia sanitaria pública:

  • servizo público (modelo: Reino Unido)
  • aseguramento público ou seguro público de saúde (modelo: Alemaña)

B) Asistencia sanitaria privada:

  • A través de compañías privadas de seguros
  • A través do pago directo ao provedor

Notas editar

  1. 1,0 1,1 Bestard Perelló, Juan José. La asistencia sanitaria pública. Editorial Diaz de Santos. Madrid. 2015.[1] Arquivado 10 de setembro de 2016 en Wayback Machine.
  2. Asistencia sanitaria.
  3. ONU.
  4. Health care. Employment, Social Affairs & Inclusion. European Commission. 2011.
  5. Durán A, Kutzin J, Martín-Moreno JM and Travis P. (forthcoming) Understanding health systems: scope, functions and objectives. In: Figueras et al (eds). Health Systems, Health and Wealth. Cambridge University Press; 2010.
  6. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of Primary Care to Health Systems and Health.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar