Un anagrama é unha palabra ou frase que resulta de traspoñer as letras doutra palabra ou frase; por exemplo, amor e Roma. É dicir, as dúas palabras teñen as mesmas letras, coa mesma cantidade de aparicións, pero nunha orde diferente. Na lingua galega os anagramas non teñen relación gramátical ningunha (a non ser algunha coincidencia). É un procedemento que se emprega con frecuencia en adiviñas, xogos de palabras e formación de pseudónimos.

Anagramas máis coñecidos editar