Afelio

punto máis alonxado da órbita dun planeta arredor do Sol

En astronomía o afelio é o punto de máxima separación orbital entre un planeta e o Sol. Procede do grego: apo-, lonxe e helios, Sol.

Esquema da órbita da Terra, cos puntos de afelio e perihelio.