Ábaco (arquitectura)

Para a arquitectura clásica, o ábaco era unha peza cadrada en forma de tablilla que, colocada sobre o equino, coroa o capitel servindo de asento ao arquitrabe, á vez que protexe a decoración de devandito capitel. Na orde dórica, está formado por unha peza prismática, na xónica enrólase en espiral é e na corintia simplifícase e se estiliza.

Ábaco simple do dicionario de Arquitectura Francesa (1865) (en francés)

Nas estruturas modernas, por exemplo de formigón armado, denomínase por similitude formal (non funcional) ábaco á zona do forxado próxima a un alicerce, reforzada estruturalmente para transmitir correctamente as cargas ao mesmo, e para resistir as solicitaciones que se concentran nese punto (cortantes e momentos negativos).