Wikipedia:Relevancia enciclopédica

Wikipedia en galego é, antes que calquera outra cousa, unha enciclopedia de carácter xeral. Como tal considerarase relevante aquilo que o é para unha enciclopedia tal como Espasa ou a Enciclopedia Británica. Con todo, polo seu carácter de wiki e o feito de non estar limitada ao papel, permite que se inclúan temas que non se incluirían nas grandes enciclopedias.

Non todo tema é, con todo, enciclopedicamente relevante. Os temas enciclopédicos deben ter algunha medida de universalidade e atemporalidade. Ademais, Wikipedia pode rexistrar feitos que acaban de ocorrer, aínda que non todos eles son "noticiosos": sen importar a súa cobertura, é un feito enciclopédico. Moitas noticias de alto impacto transcenden no tempo e outras serán ignoradas pola historia, e moitos feitos históricos e enciclopédicamente relevantes pasaron desapercibidos no seu tempo.

Debe terse en conta que, aínda que Galipedia é unha obra escrita en idioma galego e por iso orientada principalmente ao público galegofalante, non por iso pódense relaxar ou endurecer os criterios de notabilidade dos artigos segundo se se refiren a temas de países de fala galega ou non. O galegocentrismo na Galipedia é unha realidade por motivos prácticos e técnicos. É natural que quen lean a Galipedia busquen información sobre a nosa cultura con maior probabilidade a información sobre países remotos; pero tamén existen máis fontes verificables polos editores desta Wikipedia sobre temas de Galicia que sobre temas doutros lugares do mundo. Con todo, o galegocentrismo choca frontalmente co punto de vista neutral, un dos cinco piares sobre os que se asenta a Galipedia, e por iso non é desexable.

Motivos que provocan a dúbida editar

Crese que o artigo podería incumprir a política sobre contido editar

Aínda que existen certas regras claras e aprobadas pola comunidade acerca de que material non é apropiado en Wikipedia, a variedade de contidos que se publicaron fai que en ocasións sexa difícil determinar exactamente se un artigo está comprendido.

Crese que o artigo podería incumprir a política sobre estilo editar

En moitos casos, existen dúbidas sobre un artigo non polo que debese ser respecto ao tema, senón pola forma que se lle deu. Por exemplo, un artigo sobre Albert Einstein que só dixese «Naceu o 14 de marzo de 1879 e pesou 3 quilos e 700 gramos» ou que, incluso sendo máis amplo, só contase detalles anecdóticos sobre a súa vida, presenta dúbidas sobre a intención de continuar desenvolvendo o tema e é necesario incluír o artigo na sección de mantemento programado.

Véxase tamén: Wikipedia:Libro de estilo.

Crese que o artigo podería non ser relevante editar

Casos comúns de irrelevancia enciclopédica editar

Aviso: todos os temas abaixo enumerados atópanse suxeitos a excepcións obrigatoriamente demostrables
 • Autopromoción: Definitivamente, non se considera relevante para unha enciclopedia un artigo que trate sobre grupos de música, empresas, organizacións ou personaxes que carezan de coñecemento público.
 • Ramificacións esaxeradas: Cando edites un artigo que poida derivar en numerosas ramificacións (Libros, películas, series de televisión, etc.) tenta non cometer excesos. Un derivado nun tema insignificante, como o son detalles menores ou personaxes sen influencia determinante na trama dunha historia é irrelevante para unha enciclopedia, considérase máis adecuado engadilo ao seu artigo principal, ou se existen outros similares fusionalos nun só, de maneira que poida adquirir a relevancia que lle faltaba.
 • Política: Un presidente, un gobernador ou mesmo un alcalde dunha cidade importante son relevantes, pero non todos os políticos o son. Non é relevante para unha enciclopedia unha persoa que teña cargos políticos que se atopen por baixo do cargo máis alto municipal nin tampouco cada un dos deputados ou senadores dun país. Para ser estes considerados relevantes debe existir un factor que determine que van permanecer na historia do país.
 • Internet: Non se consideran relevantes sitios de entretemento en Internet famosos só por ter moitos adeptos. Para selo, debe ter o grande impacto que producen sitios como Yahoo e MSN entre outros que se dedican a múltiples funcións tanto de entretemento como útiles e informativas.
 • Institucións: Non se consideran relevantes institucións sociais de formación, ocupación, administración, etc que non sexan de ámbito nacional, (ex. Instituto de Formación e Ocupación do concello de Calaspiña), así como subempresas ou subcontratas que constitúan parte da empresa principal. Tampouco se consideran relevantes centros comerciais con dirección propia como supermercados, discotecas, restaurantes, bulevars, etc. As excepcións poden existir se se demostra a importancia que pode aludirse nunha relación con varias personalidades de renome.
 • Música: Todo conxunto ou artista que non sexa recoñecido sequera no seu propio país é irrelevante. Para que un artista sexa recoñecido, a súa transcendencia, traxectoria ou calquera aspecto relacionado co conxunto ou artista debe ser discutido de forma directa e non temporal por fontes terciarias de calidade. Se o artista ou grupo posúe álbums de estudo ou sinxelos que apareceron en listas nacionais, e/ou cuxas vendas ou certificacións son considerables, presúmese que devandito artista ou grupo posúe relevancia enciclopédica. Sempre que o sexa, debe ser apoiado con referencias e estas deben ser determinantes. Este mesmo principio aplícase a álbums e cancións, ademais dunha consideración adicional: Se non existe información suficiente para escribir un artigo á parte sobre o álbum ou a canción, é mellor incluír calquera información dispoñible no artigo do grupo ou artista ao cal pertence.
 • Deporte: Clubs deportivos de calquera deporte ou deportistas de calquera clase son irrelevantes se non teñen un recoñecemento a través da participación en torneos recoñecidos como mínimo a nivel nacional. En fútbol, deben polo menos participar nunha categoría organizada pola confederación nacional durante un tempo aceptable.
 • Biografías: Considéranse irrelevantes e non enciclopédicas se tratan de persoas cuxo coñecemento teña que ver con factores alleos ás súas habilidades ou que a razón da súa fama sexa a súa aparición en revistas ou programas do corazón. Para casos de profesionais, estes deben ter unha traxectoria na súa carreira que permita ver que a súa inclusión en Wikipedia poida ser útil para alguén ou os seus logros marcar tendencias importantes.

Casos que adoitan ser relevantes editar

Aviso: todos os temas abaixo enumerados atópanse suxeitos a excepcións obrigatoriamente demostrables
 • Música: Cantantes ou grupos musicais, ou o CD e cancións de artistas recoñecidos polo menos no seu país son relevantes. Pode haber ocasións en que estes che parezan claramente irrelevantes, pero na súa cultura teñan unha transcendencia considerable. Antes de levalos a consulta de borrado espera as fontes que achegue o autor, pois o feito de ser só coñecido no seu país é suficiente para ser relevante.
 • Xeografía: Calquera pobo recoñecido politicamente polo seu país é relevante, non te deixes levar nin polo seu tamaño nin a súa cantidade de habitantes porque isto non significa que sexa irrelevante.
 • Autores: persoas que publicasen obras que sexan recoñecidas polo menos polo seu sector específico son relevantes. Non é necesario que estas sexan mundialmente recoñecidas, a importancia destes baséase no que achegan na súa rama.
 • Unha enciclopedia tamén informa: O feito de que non coñezas nin ouvises falar algunha vez dun tema ou personaxe non significa que sexa irrelevante. Ten en conta que unha das principais utilidades dunha enciclopedia é aprender cousas novas. Procura estar aberto ás razóns dos autores do artigo.
 • Fagamos de Wikipedia o máis útil: Existen temas cuxa relevancia enciclopédica pode ser discutida, sobre todo se se ten en conta que as enciclopedias son de interese universal. É común atoparse con personaxes que teñan transcendencia só no seu país e/ou cidade de orixe, pero a súa importancia no mesmo sexa considerable. Se existe un proveito máximo que lle podemos sacar a esta enciclopedia a diferenza das demais é que poderemos atopar nela calquera información que algún día se nos ocorra buscar.

Falsas aparencias editar

 • Relevancia social: Wikipedia non é un sitio de noticias. Existen numerosos temas que teñen a suficiente relevancia como para aparecer en xornais e telexornais, pero iso non os converte en enciclopédicos. Ten en conta que para selo, o tema debe producir un impacto social que determine que vai permanecer no tempo e será de interese público non só momentáneo senón histórico.
 • A relevancia non se adquire por herdanza: Ser familiar, amigo ou coñecido dun famoso non é mérito suficiente para considerarse relevante para unha enciclopedia. Non se considera relevante se o coñecemento público adquiriuno a través do seu próximo. Para biografiar a vida dunha persoa nunha enciclopedia, esta debe ser altamente coñecida e lograr a fama por cuestións propias.

Demostración de excepcións editar

Como se anuncia na nota previa aos casos comúns, todos eles poden atopar unha excepción á regra. En situacións de común irrelevancia, a mellor forma de demostrar unha excepción é a presentación de fontes confiables. Ao ser estes temas elixidos como enciclopédicamente irrelevantes por unha maioría na comunidade esíxese, antes de levar a consulta de borrado, primeiro que a presentación das mesmas sexa obrigatoria, e segundo que sexan ben claras e demostren case con infalibilidade que se trata dunha excepción.

As fontes poden ser sitios serios de Internet ou publicacións de revistas ou libros de autores recoñecidos. Neste último caso é imprescindible a presentación do ISBN do libro (salvo no caso de que este non o tivese). Se outra persoa chegase a verificalo e puidese demostrar que se trata dunha fonte falsa pode considerarse un grave vandalismo que podería implicar unha sanción.

A maior posibilidade de que un destes casos sexa unha excepción pode situarse en que a relevancia veña por un tema externo ao exposto, e iso sempre pode ser demostrado. Un artigo nunca será borrado se existen dúbidas estritamente fundamentadas.

Agora cando un tema é comunmente relevante, a esixencia de demostración é aínda maior que no caso de irrelevancia. O motivo é simple: considérase moitísimo máis grave borrar algo importante que manter algo irrelevante. É estritamente obrigatorio demostrar que un artigo é irrelevante ou que non se albisca relevancia antes de que sexa borrado, e mesmo tamén o é entregar as dúbidas específicas para levalo a consulta de borrado. Non é sinxelo determinar a irrelevancia, adoita ser máis complicado que o caso contrario, pero definitivamente non poden borrarse artigos cuxa irrelevancia non sexa claramente demostrada.

Unha forma de presentar as dúbidas é demostrar a ausencia de fontes, tanto de Internet como externas á rede. Tamén remarcar frases que poidan sospeitar claramente unha autopromoción, as cales poden ser subxectivas ou aparentar eloxios, ou outras que demostren agravios cara á persoa ou tema redactado.

Considérase que se non se presentaron as fontes correspondentes durante o prazo de permanencia do modelo, o tema é irrelevante.

Relevancia interior editar

En numerosas ocasións a controversia xérase por unha sección en particular dun artigo, e quizais a algún usuario se lle ocorra utilizar o modelo xeral para discutilo. Iso non pode facerse, unha sección en particular non pode ser levada a consulta de borrado, e o seu mantemento ou non decidirase a través do intercambio de argumentos na páxina de discusión correspondente. A decisión de borrar ou manter devandito apartado será de común acordo entre os implicados, quen tomarán a decisión final. En caso de non chegar a un consenso pedirase a intervención dun bibliotecario que será quen presente a visión política da discusión, a cal será utilizada para tomar a decisión final. De non existir réplica algunha ao argumento do intermediario, procederase a executar a acción dita.

Relevancia en imaxes editar

Como xa se dixo anteriormente, non se pode ignorar o carácter enciclopédico de Wikipedia e por tanto, as súas imaxes tamén se atopan suxeitas a unha interpretación de relevancia. Para poder incluírse, unha foto debe achegar ao artigo información ou significar un anexo importante ao escrito. Para incluír unha foto dunha persoa nunha biografía enciclopédica esta debe limitarse ao seu aspecto físico ou en accións concernentes á súa actividade, como participando, recibindo premios ou asinando autógrafos.

Ademais unha imaxe debe ter relación directa co tema principal. Por exemplo, non sería relevante para o artigo de William Shakespeare unha foto de Miguel de Cervantes, máis aló da súa evidente relación temática.

Véxase tamén: Wikipedia:Política de uso de imaxes

Accións e consideracións editar

 • Se o artigo non foi defendido nin mellorado por un período dun mes, considerarase probada a súa irrelevancia e procederase ao borrado inmediato.
 • Se o artigo foi defendido ou mellorado e aínda así quedan serias dúbidas colocarase unha consulta de borrado, para que outros wikipedistas determinen se o artigo ten cabida ou non en Wikipedia.
Observación: Unha consulta de borrado non é un borrado. Durante a consulta de borrado os wikipedistas (incluíndo o autor do artigo se ten as suficientes edicións á data) poden argumentar a favor ou en contra de borrar o artigo e expor as súas opinións durante o seguinte mes. Durante ese período o artigo pode seguir sendo mellorado.
 • Se o defensor considera que non existen argumentos sólidos para colocar o modelo e considera absurda unha consulta de borrado, pode acudir a un bibliotecario para que determine se a consulta é necesaria. De non existir realmente un argumento sólido, o modelo será retirada.
Observación: O bibliotecario só avaliará se o argumento é axeitado ás políticas de Wikipedia, non decidirá o borrado ou non do artigo.
 • Se o que coloca o modelo considera que non existen argumentos sólidos para que se manteña o artigo e considera absurda unha consulta de borrado, e aínda así o defensor insiste, poderá pedir a intervención dun bibliotecario para que verifique que devanditos argumentos se axeitan ás políticas.
 • Se nalgunha das dúas opcións anteriores consideras que o bibliotecario actuou incorrectamente pódese solicitar a intervención dun terceiro desde o taboleiro para bibliotecarios para que estude a acción.
 • Calquera usuario pode pedir a anulación dunha consulta de borrado se considera que se atopa sen argumentos e en condicións contrarias a esta política.

Véxase tamén editar