Grela é un usuario compartido por dúas irmás, Ana e Manuela, inda que só unha delas edita.