Encántanme os temas militares, tamén os vehículos e as redes viarias, o que non quere dicir que non vaia facer outro tipo de artigos.