Tema verbal

raíz verbal máis vogal temática
(Redirixido desde «Tema de perfecto»)

O tema verbal está constituído pola suma da raíz verbal e da vogal temática. Hai dous tipos de temas verbais: o tema de presente e o tema de perfecto.

Os verbos regulares posúen un único tema, pois nos mesmos non se distinguen o tema de presente e o tema de perfecto; mentres que algúns verbos irregulares presentan un tema de perfecto diferente, por exemplo o verbo haber ten un tema de presente habe e un tema de perfecto hoube.

Tema de presenteEditar

O tema de presente áchase nos seguintes tempos verbais:

Tema de perfectoEditar

O tema de perfecto áchase nos seguintes tempos verbais: