Tacto

sentido do tacto

O sentido do tacto é aquel que permite aos organismos percibir cualidades dos obxectos e medios como a presión, temperatura, textura e dureza. A pel ten diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar os diferentes tipos de estímulos do exterior en información susceptíbel para ser interpretada polo cerebro. A pel divídese en tres capas: a epiderme (capa superficial), a derme e a hipoderma (capa máis profunda).

O Tacto, de José de Ribeira, cadro da serie dos sentidos (Museo Norton Simon, Pasadena, Estados Unidos).
tacto humano

A epiderme está constituída por tecido epitelial e no seu estrato basal ou xerminativo atopamos a melanina, pigmento que dá cor á pel, e a derme por tecido conxuntivo. Nesta capa están os anexos cutáneos que son as glándulas sebáceas, as glándulas sudoríparas, o pelo e as uñas e a hipoderma formada por tecido conxuntivo adiposo.

Debemos ter en conta que, aínda que o sentido do tacto se atopa principalmente na pel, tamén está nas terminacións nerviosas internas do organismo, podendo percibir os altos cambios de temperatura ou a dor. Polo que é o máis importante do cinco sentidos permitíndonos percibir os riscos para a nosa saúde tanto internos como externos.

Contacto