Nun proceso de comunicación, receptor é o que recibe e decodifica unha mensaxe, utilizando para iso as regras dun código específico. O emisor é a persoa ou aparello que codifica determinada información e que orixina así a mensaxe, que se envía a continuación ao receptor por medio dun canal. O receptor é, ao mesmo tempo, un descodificador.