Canle (comunicación)

soporte físico polo cal se transmite información

Na teoría da comunicación, a canle é o medio ou soporte físico polo cal se transmiten as mensaxes no curso dun proceso de comunicación. Exemplos de canles son os cables eléctricos para a telefonía, a páxina para a comunicación escrita, as ondas de radio etc. No caso da comunicación verbal, a canle é o ar.

Os vellos cables telefónicos son un desafío para as novas comunicacións dixitais.