Proceso adiabático

Un proceso adiabático é un proceso de transformación termodinámica, é dicir, entre dous estados termodinaḿicos, no cal non hai trocos de calor co ambiente, a pesar de haber variación térmica. A enerxía interna transfórmase en traballo directamente. Coa perda de enerxía interna, hai diminución da temperatura e realización de traballo (aumento de volume). Co gaño de enerxía interna, hai aumento de temperatura e absorción de traballo (diminución de volume). O seu nome ven do grego ἀ-διὰ-βαῖνειν (sen paso a través).

Gases ideais (procesos reversíbeis)

editar
 
Para unha substancia simple, nun proceso adiabático con aumento de volume, a enerxía interna da substancia diminúe.

A ecuación que pode ser utilizada no estudo básico de transformacións adiabáticas é a Lei de Laplace Poisson:

 

ondeP é a presión, V o volume, e

 

Tendo   como calor específica a presión constante e   como calor específica a volume constante.   é o número de graos de liberdade dividido por 2 (3/2 para gases monoatómicos gas, 5/2 para diatómicos). Para un gas ideal monoatómico,  , e para un diatómico (como o nitróxeno ou osíxeno),  .

Para procesos adiabáticos reversíbeis, é tamén certo que:

 
 

onde T é temperatura absoluta.

Isto pódese por como:

 

Pola contra nun proceso adiabático irreversible prodúcese un aumento de entropía específica[1]

  1. Jürg Waser Termodinámica química fundamental. Reverte, 1972, páxina 66