Premio Ánxel Casal

O nome de Premio Ánxel Casal pode referirse a dous certames literarios: