Persoal

páxina de homónimos

persoal adx.

  1. Que é propio ou pertence a unha persoa en particular. Non teño relación persoal con el.
  2. Cadro de persoal: Conxunto de persoas que traballan nunha mesma empresa. O persoal desta fábrica é moi grande.
  3. Persoa (morfema): En lingüística, dise das formas do verbo cando se refiren a unha persoa. En "el xoga" o verbo está en forma persoal.
  4. Pronome persoal: En morfosintaxe, clase de palabra ou categoría gramatical