Persoa gramatical

rasgo gramatical

A persoa gramatical é a categoría lingüística que toman o verbo e o pronome para distinguir quen participa nos feitos. En "el fuma" o pronome e o verbo están en terceira persoa. En galego distinguiríanse seis persoas (ou tres persoas subdivisibles en dous números: o singular e o plural). Mais non tódalas linguas funcionan así:

  • o inglés presenta dúas persoas no verbo (o que no galego sería a terceira e singular fronte a tódalas outras) mentres que nos pronomes presenta sete: I, you (singular=plural), he, she, it, we, they (e os seus derivados átonos);
  • outras linguas diferencian certas persoas tamén segundo o xénero, coma o inglés na terceira persoa: o polaco ou o francés teñen certos verbos conxugados en pasado que son distintos se o suxeito é masculino ou feminino;
  • no caso do árabe, as persoas tamén están subclasificadas segundo tres números: singular, plural e dual;

Existe un certo debate sobre se o galego ten tres ou seis persoas (no fondo igual que o español, de onde parte a nosa tradición terminolóxica): a primeira alternativa obriga a considerar un número singular e plural e a segunda faino innecesario, pero o certo é que a cuarta persoa nós non pode proceder da duplicación ou multiplicación da primeira (→ nós = eu + eu).