As Nostocales son unha orde de cianobacterias que contén a maioría das especies deste tipo de bacterias. Inclúe formas filamentosas[1], tanto de filamentos simples coma ramificados, e tanto cunha soa febra de filamentos coma con moitas febras dentro dunha vaíña. Algúns membros, pero non todos, presentan un decrecemento de anchura na base. Algúns xéneros presentan heterocistes (células especiais fixadoras de nitróxeno). Multiplícanse por hormogonios (fragmentos de filamento que se desprenden), e algúns xéneros poden formar acinetos (células de resistencia de grosas paredes) e hormocistes (segmentos de filamento de resistencia rodeados de grosas paredes).

As familias que comprende son:[2]

(En Algaebase distínguense máis familias[3]).

  1. "Plantas y Hongos" ver
  2. LPSN Nostocales
  3. Algaebase Nostocales