Nodo

páxina de homónimos

Con nodo podemos referirnos a:

  1. Nodo (informática): Punto de conexión nunha rede.
  2. Nodo (astronomía): Espazo real ou subestracto no cal conflúen parte das conexións doutros espazos reais ou abstractos que comparten as súas mesmas características e que á súa vez tamén son nodos.
  3. Nodos da Lúa: A órbita da Lúa está inclinada 5°8′ respecto da eclíptica, á que corta en dous puntos chamados nodo ascendente e descendente
  4. NO-DO: O NO-DO, acrónimo de NOticiero DOcumental; ou nodo era un noticieiro que se proxectaba nos cines españois antes da película en si, entre 1942 e 1981.
  5. Nodo50: Nodo50 é un proxecto autónomo de contrainformación telemática orientado aos movementos sociais, unha asemblea independente que proporciona servizos informáticos e comunicativos a persoas, grupos e organizacións de esquerda; un servidor de Internet no cal conflúen voces antagonistas e alternativas desde un amplo espectro político da esquerda extraparlamentaria e libertaria.