O termo morado fai referencia á cor mestura do azul e o encarnado. Amais, como topónimo pode referirse a: