O MeV/c2 (mega electrón volt partido por c cadrado) é unha unidade de masa derivada do eV, usada en física atómica e de partículas. A súa posibilidade é debida á equivalencia masa-enerxía.

O seu valor ven dado por:

En unidades naturais, tomando a masa do electrón, me = 1, o seu valor é 0,511 me
Asemade, debido á equivalencia masa-enerxía, tomando como unidade a velocidade da luz, c = 1, hai veces que se da o valor de MeV como masa, cando sería unha enerxía.