En referencia a un traballo científico, o seu marco teórico é o encadramento no que se debe meter un conxunto de información, datos etc. que en principio teñen aparencia diversa, para o seu tratamento sistemático.