O dato é unha representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, entre outros, un atributo ou característica dunha entidade.[Cómpre referencia] Os datos describen feitos empíricos, sucesos e entidades.

Un dato en por si non constitúe información, é o procesamento dos datos o que nos proporciona información.

Os datos illadamente poden non conter información humanamente relevante. Só cando un conxunto de datos examínase conxuntamente á luz dun enfoque, hipótese ou teoría pódese apreciar a información contida en devanditos datos. Os datos poden consistir en números, estatísticas ou proposicións descritivas. Os datos convenientemente agrupados, estruturados e interpretados considéranse que son a base da información humanamente relevante que se poden utilizar na toma de decisións, a redución da incerteza ou a realización de cálculos. É de emprego moi común no ámbito informático e, en xeral, practicamente en calquera investigación científica.

En programación, un dato é a expresión xeral que describe as características das entidades sobre as cales opera un algoritmo.

En estrutura de datos, é a parte mínima da información.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar