Marcha (música)

No ámbito da música, unha marcha é unha obra que entra nas composicións definidas polo movemento ou polo ritmo. Pode considerarse dentro das danzas andadas. Unha marcha regula o paso dun certo número de persoas.

Estrutúrase en compás binario ou cuaternario, aínda que o máis común é o binario. O seu ritmo leva á división dos tempos en dous valores desiguais, sendo o primeiro máis longo que o segundo, para o que se adoita usar o puntillo. Desta maneira, conséguese unha acentuación que axuda a levar o paso.

Tipos de marchaEditar

Unha marcha pode presentar características moi diferentes, segundo sexa a finalidade para a que está composta:

As marchas tamén eran lentas e rápidas. Á vez movían os seus pés e os brazos e uníanse ao entroido.