Indicacións de uso do módulo

Obxectivo

Modelos de citas
{{Cita arXiv}}pre-impresións de arXiv
{{Cita audiovisual}}medios audiovisuais
{{Cita audiovisual notas}}notas e libretos de medios audiovisuais
{{Cita conferencia}}conferencias publicadas
{{Cita DVD notas}}notas e libretos de DVDs/BRs
{{Cita enciclopedia}}coleccións editadas
{{Cita entrevista}}entrevistas
{{Cita episodio}}episodios de televisión ou radio
{{Cita discurso}}discursos
{{Cita grupo novas}}grupos de novas online
{{Cita informe}}informes
{{Cita informe técnico}}informes técnicos
{{Cita libro}}libros
{{Cita lista correo}}listas de distribución correo electrónico públicas
{{Cita mapa}}mapas
{{Cita nota de prensa}}notas de prensa
{{Cita novas}}artigos de noticias
{{Cita podcast}}podcast de son ou video
{{Cita publicación periódica}}revistas, xornais, papeis académicos
{{Cita serie}}series de son ou video
{{Cita sinal}}sinais, placas, carteis
{{Cita tese}}teses
{{Cita tweet}}chíos
{{Cita videoxogo}}videoxogos
{{Cita web}}fontes web
Citas en formato curto

Módulo de soporte para a xeración de referencias do tipo "cita xxxx". Empregado polos modelos de citas.

Compoñentes do Módulo

Páxina Páxina de probas Descrición
Módulo:Citas Módulo:Citas/probas Renderizado e funcións de apoio
Módulo:Citas/Configuration Módulo:Citas/Configuration/probas Táboas de traducións, identificación e manexo de erros
Módulo:Citas/Whitelist Módulo:Citas/Whitelist/probas Lista de parámetros activos, desbotados e obsoletos
Módulo:Citas/ValidaciónDatas Módulo:Citas/ValidaciónDatas/probas Validación de formato de datas (non usado, placeholder)
Módulo:Citas/Identifiers Módulo:Citas/Identifiers/probas Funcións para os identificadores con nome (isbn, doi, pmid, etc.)
Módulo:Citas/Utilities Módulo:Citas/Utilities/probas Funcións e táboas comúns
Módulo:Citas/COinS Módulo:Citas/COinS/probas Funcións para os metadatos
Módulo:Citas/Suggestions Módulo:Citas/Suggestions/probas Lista de erros comúns nos identificadores de parámetros ligados aos identificadores correctos

Esta documentación está transcluída desde Módulo:Citas/Configuration/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:Citas/Configuration/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

--Módulo:Citas/Configuration/probas

local citation_config = {};

-- override <code>...</code> styling to remove color, border, and padding. <code> css is specified here:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";

--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories. Same as setting notracking = true by default

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]
local uncategorized_namespaces = { 'Usuario', 'Conversa', 'Conversa_usuario', 'Conversa_Wikipedia', 'Conversa_ficheiro', 'Conversa_modelo',
	'Conversa_axuda', 'Conversa_categoría', 'Conversa_portal', 'Book_talk', 'Draft', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk', 
	'Conversa_módulo', 'Conversa_MediaWiki' };

local uncategorized_subpages = {'/[Pp]robas', '/[Uu]so'};		-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize

--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['archived-dead'] = 'Arquivado dende $1 o $2',
	['archived-not-dead'] = '$1 dende o orixinal o $2',
	['archived-missing'] = 'Arquivado dende o orixinal $1 o $2',
	['archived'] = 'Arquivado',
	['by'] = 'Por',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = 'Cartografado por $1',
	['editor'] = 'ed.',
	['editors'] = 'eds.', 
	['edition'] = '($1 ed.)', 
	['episode'] = 'Episodio $1',
	['et al'] = 'et al.', 
	['in'] = 'En',																-- edited works
	['inactive'] = 'inactivo',
	['inset'] = 'Recadro: $1 ',
	['lay summary'] = 'Resumo divulgativo',
	['newsgroup'] = '[[Usenet|Grupo de novas]]:&nbsp;$1',
	['original'] = 'o orixinal',
	['published'] = 'publicado o $1',
	['retrieved'] = 'Consultado o $1',
	['season'] = 'Tempada $1', 
	['section'] = 'Sección $1',
	['sections'] = 'Seccións $1',
	['series'] = 'Serie $1',
	['translated'] = 'Traducido por $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Escrito en $1',

	['vol'] = '$1 Vol.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Vol.&nbsp;$2 nº&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 No.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 p.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 pp.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Folla&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Follas&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': Folla&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Follas&nbsp;$1',
	
	['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(require subscrición (<span title="As fontes non teñen por que estar dispoñibles en liña. As fontes en liña non sempre son de acceso libre. O sitio referenciado pode requirir unha subscrición de pago." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">?</span>))</span>' ..
		'[[Categoría:Wikipedia:Páxinas que conteñen ligazóns a contido baixo subscrición]]', 
	
	['registration']='<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(require rexistro (<span title="As fontes non teñen por que estar dispoñibles en liña. As fontes en liña non sempre son de acceso libre. O sitio referenciado pode requirir un rexistro." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">?</span>))</span>' ..
		'[[Categoría:Wikipedia:Páxinas que conteñen ligazóns a contido baixo rexistro]]',
	
	['language'] = '<span style="font-style: italic;">(en $1)</span>',
	['via'] = " &ndash; vía $1",
	['event'] = 'Escena en',
	['minutes'] = 'No minuto', 
	
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ', e ',
	['parameter-pair-separator'] = ' e ',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Axuda:Erros nas referencias',
	['help page label'] = 'Axuda',
	
	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Condición de erro non definida',
	['unknown_manual_ID'] = 'Modo de ID manual non recoñecido',
	['unknown_ID_mode'] = 'Modo de ID non recoñecido',
	['unknown_argument_map'] = 'Mapa de argumentos non definidos para esta variable',
	['bare_url_no_origin'] = 'Atopouse unha URL vacía con indicador de orixe nulo ou vacío',
}

--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------------------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has been moved into its own, more semantically
correct place.

]]
local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',

	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal css

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span style="font-size:85%;">($1)</span>',					-- for |format=, |chapter-format=, etc

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span style="padding-left:0.2em;">$1</span>$2',			-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span style="padding-right:0.2em;">$2</span>',			-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>',		-- Note: Using display: none on the COinS span breaks some clients

	['parameter'] = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',

	['quoted-text'] = '<q>$1</q>',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '"$1"',

	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
	['vol-bold'] = ' <b>$1</b>',													-- for journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >----------------------------------------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'data-acceso', 'dataacceso', 'access-date', 'accessdate'},
	['Agency'] = {'axencia', 'agency'},
	['AirDate'] = {'data-emisión', 'dataemisión', 'air-date', 'airdate'},
	['ArchiveDate'] = {'data-arquivo', 'dataarquivo', 'archive-date', 'archivedate'},
	['ArchiveFormat'] = {'formato-arquivo', 'formatoarquivo', 'archive-format'},
	['ArchiveURL'] = {'url-arquivo', 'urlarquivo', 'archive-url', 'archiveurl'},
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
	['At'] = {'en', 'at'},
	['Authors'] = {'autores','persoas','créditos','anfitrión','persoa', 'authors', 'people', 'host', 'credits'},
	['BookTitle'] = {'título-libro', 'títulolibro', 'book-title', 'booktitle'},
	['Callsign'] = {'indicativo', 'call-sign', 'callsign'},									-- cite interview
	['Cartography'] = {'cartografía', 'cartography'},
	['Chapter'] = {'capítulo', 'contribución', 'entrada', 'artigo', 'sección', 'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
	['ChapterFormat'] = {'formato-capítulo', 'formato-contribución', 'formato-sección', 'chapter-format', 'contribution-format', 'section-format'};
	['ChapterURL'] = {'urlcapítulo', 'url-capítulo', 'url-contribución', 'urlcontribución', 'url-sección', 'urlsección', 'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'section-url', 'sectionurl'},
	['City'] = {'cidade','city'},															-- cite interview
	['Class'] = {'clase','class'},														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Coauthors'] = {'coautores','coautor','coauthors', 'coauthor'},									-- coauthor and coauthors are deprecated; remove after 1 January 2015?
	['Collaboration'] = {'colaboración', 'collaboration'},
	['Conference'] = {'conferencia', 'evento', 'conference', 'event'},
	['ConferenceFormat'] = {'formato-conferencia', 'formato-evento', 'conference-format', 'event-format'},
	['ConferenceURL'] = {'url-conferencia', 'urlconferencia', 'url-evento', 'urlevento', 'conference-url', 'conferenceurl', 'event-url', 'eventurl'},
	['Contribution'] = {'contribución', 'contribution'},											-- introduction, foreword, afterword, etc; required when |contributor= set
	['Date'] = {'data', 'dataemisión', 'data-emisión', 'date', 'air-date', 'airdate'},
	['DeadURL'] = {'url-morta', 'urlmorta', 'dead-url', 'deadurl'},
	['Degree'] = {'grao','degree'},
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {'número-autores', 'númeroautores', 'display-authors', 'displayauthors'},
	['DisplayEditors'] = {'número-editores', 'númeroeditores', 'display-editors', 'displayeditors'},
	['Docket'] = {'expediente', 'docket'},
	['DoiBroken'] = {'doi-roto', 'doiroto', 'doi-broken', 'doi-broken-date', 'doi-inactive-date', 'doi_brokendate', 'doi_inactivedate'},
	['Edition'] = {'edición','edition'},
	['Editors'] = {'editores','editors'},
	['Embargo'] = 'embargo',
	['Encyclopedia'] = {'enciclopedia', 'encyclopedia', 'encyclopaedia'},						-- this one only used by citation
	['Episode'] = {'episodio','episode'},													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = {'formato','format'},
	['ID'] = {'id', 'ID'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror'},
	['Inset'] = {'recadro','inset'},
	['Issue'] = {'número', 'issue', 'number'},
	['Language'] = {'lingua', 'idioma', 'language', 'in'},
	['LastAuthorAmp'] = {'últimoamp', 'último-amp', 'last-author-amp', 'lastauthoramp'},
	['LayDate'] = {'resumo-data', 'data-resumo', 'lay-date', 'laydate'},
	['LayFormat'] = {'resumo-formato', 'formato-resumo', 'lay-format'},
	['LaySource'] = {'resumo-fonte', 'fonte-resumo', 'lay-source', 'laysource'},
	['LayURL'] = {'url-resumo', 'resumo-url', 'resumo', 'lay-url', 'lay-summary', 'layurl', 'laysummary'},
	['MailingList'] = {'lista-correo', 'listacorreo', 'mailinglist', 'mailing-list'},							-- cite mailing list only
	['Map'] = {'mapa','map'},															-- cite map only
	['MapFormat'] = {'formato-mapa', 'formatomapa', 'map-format'},												-- cite map only
	['MapURL'] = {'url-mapa', 'urlmapa', 'mapurl', 'map-url'},											-- cite map only
	['MessageID'] = {'mensaxe-id','message-id'},
	['Minutes'] = {'minutos','minutes'},
	['Mode'] = {'modo','mode'},
	['NameListFormat'] = {'formato-lista-nomes','name-list-format'},
	['Network'] = {'rede', 'canle', 'cadea', 'network'},
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
	['NoTracking'] = {'template-doc-demo', 'template doc demo', 'no-cat', 'nocat', 
		'no-tracking', 'notracking'},
	['Number'] = 'number',														-- this case only for cite techreport
	['OrigYear'] = {'anoorixinal', 'ano-orixinal', 'orig-year', 'origyear'},
	['Others'] = {'outros', 'entrevistador', 'entrevistadores', 'others', 'interviewer', 'interviewers'},
	['Page'] = {'páxina', 'p', 'page'},
	['Pages'] = {'páxinas', 'pp', 'pages'},
	['Periodical'] = {'revista', 'xornal', 'obra', 'enciclopedia', 'páxina-web', 'páxinaweb', 'dicionario', 'publicación', 'lista-correo', 'listacorreo', 'journal', 'newspaper', 'magazine', 'work',
		'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary', 'mailinglist'},
	['Place'] = {'lugar', 'localización', 'localidade', 'place', 'location'},
	['Program'] = {'programa', 'program'},													-- cite interview
	['PostScript'] = {'puntofinal', 'postscript'},
	['PublicationDate'] = {'data-publicación', 'datapublicación', 'publicationdate', 'publication-date'},
	['PublicationPlace'] = {'lugar-publicación', 'lugarpublicación', 'publication-place', 'publicationplace'},
	['PublisherName'] = {'editorial', 'distribuidora', 'institución', 'grupo-novas', 'publisher', 'distributor', 'institution', 'newsgroup'},
	['Quote'] = {'cita', 'quote', 'quotation'},
	['Ref'] = 'ref',
	['RegistrationRequired'] = {'rexistro', 'registration'},
	['Scale'] = {'escala', 'scale'},
	['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'capítulo-translit'},
	['ScriptTitle'] = {'script-title', 'título-translit'},
	['Section'] = {'sección', 'section'},
	['Season'] = {'tempada', 'temporada', 'season'},
	['Sections'] = {'seccións', 'sections'},													-- cite map only
	['Series'] = {'series', 'serie', 'colección', 'versión', 'version'},
	['SeriesSeparator'] = {'separador-series', 'series-separator'},
	['SeriesLink'] = {'ligazónserie', 'ligazónseries', 'ligazón-serie', 'ligazón-series', 'series-link', 'serieslink'},
	['SeriesNumber'] = {'número-series', 'número-serie', 'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno'},
	['Sheet'] = 'sheet',														-- cite map only
	['Sheets'] = 'sheets',														-- cite map only
	['Station'] = {'estación', 'station'},
	['SubscriptionRequired'] = {'subscrición', 'subscription'},
	['Time'] = {'tempo', 'time'},
	['TimeCaption'] = {'lenda-tempo', 'time-caption', 'timecaption'},
	['Title'] = {'título', 'title'},
	['TitleLink'] = {'ligazón-título', 'ligazóntítulo', 'ligazón-episodio', 'ligazónepisodio', 'title-link', 'episode-link', 'titlelink', 'episodelink'},
	['TitleNote'] = {'apartado', 'department'},
	['TitleType'] = {'tipo', 'medio', 'type', 'medium'},
	['TransChapter'] = {'trad-capítulo', 'capítulo-trad', 'trans-chapter', 'trans_chapter'},
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['Transcript'] = {'transcrición', 'transcript'},
	['TranscriptFormat'] = 'transcript-format',
	['TranscriptURL'] = {'transcrición-url', 'url-transcrición','urltranscrición', 'url-transcrición', 'transcript-url', 'transcripturl'},
	['TransTitle'] = {'títulotrad', 'trad-título', 'título-trad', 'trad_título', 'trans-title', 'trans_title'},
	['URL'] = {'url', 'URL'},
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = {'vía', 'via'},
	['Volume'] = 'volume',
	['Year'] = {'ano', 'year'},

	['AuthorList-First'] = {"nome-autor#", "autor-nome#", "autor#-nome", "nome#", "author#-first", "author-first#", "first#", "given#"},
	['AuthorList-Last'] = {"apelidos-autor#", "autor-apelidos#", "autor#-apelidos", "apelido-autor#", "apelidos#", "apelido#", "autor#", "suxeito#", "author#-last", "author-last#", "last#", "surname#", "Author#", "author#", "subject#"},
	['AuthorList-Link'] = {"ligazón-autor#", "autor-ligazón#", "autor#-ligazón", "ligazónautor#", "ligazón-suxeito", "ligazónsuxeito", "author#-link", "author-link#", "author#link", "authorlink#", "subject-link#", "subject#link", "subject#-link", "subjectlink#"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "authormask#", "author#mask", "author#-mask", "máscara-autor#", "autor#-máscara", "autor-máscara#"},
	
	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#','contributor#-first','nome-contribuídor#','contribuidor-nome#'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor#', 'contributor-last#', 'contributor#-last','contribuidor#','apelidos-contribuídor#','contribuidor-apelidos#'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link', 'ligazón-contribuídor#','contribuidor-ligazón#'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask', 'máscara-contribuídor#','contribuidor-máscara#'},
	
	['EditorList-First'] = {"nome-editor#", "editor-nome#", "editor#-nome", "editor#-first", "editor-first#", "editor#-given", "editor-given#", "EditorGiven#"},
	['EditorList-Last'] = {"apelidos-editor#", "editor-apelidos#", "editor#-apelidos", "apelido-editor#", "editor#-last", "editor-last#", "editor#-surname", "editor-surname#", "EditorSurname#", "Editor#", "editor#", "editors#"},
	['EditorList-Link'] = {"ligazón-editor#", "editor-ligazón#", "editor#-ligazón", "ligazóneditor#", "editor#-link", "editor-link#", "editor#link", "editorlink#"},
	['EditorList-Mask'] = {"máscara-editor#", "editor#-máscara", "editor-máscara#"},
	
	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#','translator#-first','nome-tradutor#','tradutor-nome#'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator#', 'translator-last#', 'translator#-last','tradutor#','apelidos-tradutor#','tradutor-apelidos#'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link','ligazón-tradutor#','tradutor-ligazón#'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask','máscara-tradutor#','tradutor-máscara#'},
}

--[[--------------------------< D E F A U L T S >--------------------------------------------------------------

Default parameter values

TODO: keep this? Only one default?
]]

local defaults = {
	['DeadURL'] = 'yes',
}


--[[--------------------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >----------------------------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}--[[--------------------------< K E Y W O R D S >--------------------------------------------------------------

This table holds keywords for those parameters that have defined sets of acceptible keywords.

]]

local keywords = {
	['yes_true_y'] = {'yes', 'true', 'y', 'si', 's'},										-- ignore-isbn-error, last-author-amp, no-tracking, nopp, registration, subscription
--	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'unfit no archive', 'usurped no archive'},		-- hidden 2016-04-10; see Help_talk:Citation_Style_1#Recycled_urls
	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'non', 'n', 'unfit', 'usurped', 'si', 's'},
	['mode'] = {'cs1', 'cs2'},
	['name-list-format'] = {'vanc'},
	['contribution'] = {'prólogo', 'introdución', 'prefacio', 'limiar', 'afterword', 'foreword', 'introduction', 'preface'},	-- generic contribution titles that are rendered unquoted in the 'chapter' position
	['date-format'] = {'dmy', 'dmy-all', 'mdy', 'mdy-all', 'ymd', 'ymd-all'}
}


--[[--------------------------< S T R I P M A R K E R S >------------------------------------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go hunting for them if (when)
MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[--------------------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >--------------------------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or by Unicode group. Values are decimal
representations of UTF-8 codes. The table is organized as a table of tables because the lua pairs keyword returns
table data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom because the entries at
the top of the table are also found in the ranges specified by the entries at the bottom of the table.

This list contains patterns for templates like {{'}} which isn't an error but transcludes characters that are
invisible. These kinds of patterns must be recognized by the functions that use this list.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the delete characters. The nowiki
stripmarker is not an error but some others are because the parameter values that include them become part of the
template's metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_chars = {
	{'substitución', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'unión nula', '\226\128\141'},										-- U+200D, E2 80 8D
	{'espazo nulo', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'espazo hair', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'guión suave', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'tabulación horizonal', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'salto de liña', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'retorno de carro', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'borrado', '\127'},															-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test
	{'control C0', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'control C1', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
}


--[[--------------------------< L A N G U A G E S >------------------------------------------------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bs', 'dv', 'el',		-- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
	'fa', 'he', 'hy', 'ja', 'ka', 'kn', 'ko', 'ku',
	'mk', 'ml', 'mr', 'ps', 'ru', 'sd', 'sr', 'th',
	'uk', 'ug', 'ur', 'yi', 'zh'};


--[[--------------------------< M A I N T E N A N C E _ C A T E G O R I E S >----------------------------------

Here we name maintenance categories to be used in maintenance messages.local maint_cats = {
	['ASIN'] = 'CS1 maint: ASIN uses ISBN',
	['date_format'] = 'CS1 maint: Date format',
	['date_year'] = 'CS1 maint: Date and year',
	['disp_auth_ed'] = 'CS1 maint: display-$1',									-- $1 is authors or editors
	['embargo'] = 'CS1 maint: PMC embargo expired',
	['english'] = 'CS1 maint: English language specified',
	['etal'] = 'CS1 maint: Explicit use of et al.',
	['extra_text'] = 'CS1 maint: Extra text',
	['ignore_isbn_err'] = 'CS1 maint: Ignored ISBN errors',							-- $1 is authors or editors
	['missing_pipe'] = 'CS1 maint: Missing pipe',
	['mult_names'] = 'CS1 maint: Multiple names: $1',							-- $1 is authors or editors
	['unknown_lang'] = 'CS1 maint: Unrecognized language',
	['untitled'] = 'CS1 maint: Untitled periodical',
	}

----------------------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >------------------------------------

Here we name properties categorieslocal prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'CS1 $1-language sources ($2)',					-- |language= categories; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = 'CS1 foreign language sources (ISO 639-2)|$1',	-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code
	['script'] = 'CS1 uses foreign language script',							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = 'CS1 uses $1-language script ($2)',					-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	}----------------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Libreto de notas',
	['DVD-notes'] = 'Libreto de notas',
	['mailinglist'] = 'Lista de correo',
	['map'] = 'Mapa',
	['podcast'] = 'Podcast',
	['pressrelease'] = 'Nota de prensa',
	['report'] = 'Informe',
	['techreport'] = 'Informe técnico',
	['thesis'] = 'Tese',
	}

--[[--------------------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >----------------------------------------------

Error condition table

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the code. For each ID, we specify a
text message to display, an error category to include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors

]]

local error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;data-acceso=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen URL e con data de acceso',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;url-arquivo=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;data-arquivo=</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen dataarquivo e con urlarquivo',
		hidden = false },
	archive_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;url-arquivo=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen URL e con urlarquivo',
		hidden = false },
	archive_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;url-arquivo=</code> ten un formato incorrecto: $1',
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con urlarquivo incorrecto',
		hidden = false },
	arxiv_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> requirido',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con erros no arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	arxiv_params_not_supported = {
		message = 'Parámetros non válidos no arXiv',
		anchor = 'arxiv_params_not_supported',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con erros no arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	bad_arxiv = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con erros no arXiv',
		hidden = false },
	bad_asin = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;asin=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='Wikipedia:Páxinas con ASIN incorrectos',
		hidden = false },
	bad_bibcode = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;bibcode=</code> incorrecto: $1 ',
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con Bibcode incorrectos',
		hidden = false },
--	bad_date = {
--		message = 'Check date values in: <code style="'..code_style..'">$1</code>',
--		anchor = 'bad_date',
--		category = 'CS1 errors: dates',
--		hidden = true },
	bad_doi = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;doi=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con DOI incorrectos',
		hidden = false },
	bad_hdl = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;hdl=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con HDL incorrectos',
		hidden = false },
	bad_isbn = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;isbn=</code> incorrecto: $1',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con ISBN incorrectos',
		hidden = false },
	bad_ismn = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;ismn=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con ISMN incorrectos',
		hidden = false },
	bad_issn = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1issn=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con ISSN incorrectos',
		hidden = false },
	bad_lccn = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;lccn=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con LCCN incorrectos',
		hidden = false },
	bad_message_id = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;mensaxe-id=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con mensaxe-id incorrectos',
		hidden = false },
	bad_ol = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;ol=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con OL incorrectos',
		hidden = false },
	bad_paramlink = {															-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Comprobe o valor de <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con valores incorrectos en parámetros de ligazón',
		hidden = false },
	bad_pmc = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;pmc=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con PMC incorrectos',
		hidden = false },
	bad_pmid = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;pmid=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con PMID incorrectos',
		hidden = false },
	bad_oclc = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;oclc=</code> incorrecto',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con OCLC incorrectos',
		hidden = false },
	bad_url = {
		message = '$1 incorrecto',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con URL incorrectas',
		hidden = false },
	bare_url_missing_title = {
		message = '$1 sen título',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen título e con URL',
		hidden = false },
	chapter_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignorado',
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con capítulos ignorados',
		hidden = false },
	citation_missing_title = {
		message = 'Falta o <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen título',
		hidden = false },
	cite_web_url = {															-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = 'Falta a <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias web sen URL',
		hidden = false },
	coauthors_missing_author = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;coautores=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;autor=</code>',
		anchor = 'coauthors_missing_author',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen autor e con coautores',
		hidden = false },
	contributor_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contribuidor=</code> ignorado</code>',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con erros nos contribuidores',
		hidden = false },
	contributor_missing_required_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contribuidor=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con erros nos contribuidores',
		hidden = false },
	deprecated_params = {
		message = 'A referencia usa o parámetro obsoleto <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con parámetros obsoletos',
		hidden = false },
	empty_citation = {
		message = 'Referencia baleira',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias baleiras',
		hidden = false },
	first_missing_last = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;first$2=</code> sen <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen autor ou editor',
		hidden = false },
	format_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen URL e con formato',
		hidden = true },
	invalid_param_val = {
		message = 'O valor <code style="'..code_style..'">&#124;$1=$2</code> é incorrecto',
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con valores incorrectos',
		hidden = false },
	invisible_char = {
		message = 'Carácter $1 en $2 na posición $3',
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con caracteres invisibles',
		hidden = false },
	missing_name = {
		message = 'Faltan o <code style="'..code_style..'">&#124;apelido$2=</code> en $1',
		anchor = 'missing_name',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias sen autor ou editor',
		hidden = false },
	param_has_ext_link = {
		message = 'Ligazón externa en <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con ligazóns externas incorrectas en parámetros',
		hidden = false },
	parameter_ignored = {
		message = 'Parámetro descoñecido <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignorado',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con parámetros descoñecidos',
		hidden = false },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Parámetro descoñecido <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignorado (suxírese <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>)',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con parámetros suxeridos',
		hidden = false },
	redundant_parameters = {
		message = '$1 redundantes',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con parámetros redundantes',
		hidden = false },
	text_ignored = {
		message = 'Texto "$1" ignorado',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con parámetros sen nome',
		hidden = false },
	trans_missing_title = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1-trad=</code> require <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con termos traducidos sen o orixinal',
		hidden = false },
	vancouver = {
		message = 'Erro no estilo Vancouver: $1',
		anchor = 'vancouver',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con erros no estilo Vancouver',
		hidden = false },
	wikilink_in_url = {
		message = 'Ligazón wiki dentro do título da URL',										-- uses ndash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Wikipedia:Páxinas con referencias con ligazóns wiki dentro do título da URL',							-- uses ndash
		hidden = false },
}

--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each identifier we specify a
variety of information necessary to properly render the identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier
	link: Wikipedia article name
	label: the alternate name to apply to link
	mode: 	'manual' when there is a specific function in the code to handle the identifier;
			'external' for identifiers that link outside of Wikipedia;
	prefix: the first part of a url that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	encode: true if uri should be percent encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:....
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for others make a url using the value in prefix, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info' or 'rft' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'ARXIV', 'eprint'}, 
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
	},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },	  
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because |asin-tld=)
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'}, 
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
--		mode = 'external',
		mode = 'manual',
		prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
	},
	['DOI'] = {
		parameters = { 'doi', 'DOI' },
		link = 'Digital object identifier',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = '//dx.doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
	},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'}, 
		link = 'ISSN#Electronic_ISSN',
		label = 'eISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		label = 'hdl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'}, 
		link = 'ISBN',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'}, 
		link = 'International Standard Music Number',
		label = 'ISMN',
		mode = 'manual',
		prefix = '',															-- not currently used; 
		COinS = 'nil',															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'}, 
		link = 'ISSN',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'}, 
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		label = 'JFM',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'}, 
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn'}, 
		link = 'Library of Congress Control Number',
		label = 'LCCN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',													-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr'}, 
		link = 'Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc'}, 
		link = 'Online Computer Library Center',
		label = 'OCLC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		label = 'OL',
		mode = 'manual',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because /authors/books/works/OL)
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti'}, 
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',	-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc'}, 
		link = 'PubMed Central',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC', 
		suffix = " ",
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid'}, 
		link = 'PubMed',
		label = 'PMID',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc'}, 
		link = 'Request for Comments',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn'}, 
		link = 'Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		mode = 'external',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		label = 'Usenet:',
		mode = 'manual',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl'}, 
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
}

return 	{
	aliases = aliases,
	defaults = defaults,
	error_conditions = error_conditions,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords = keywords,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	}