Lei dos gases ideais

A lei dos gases ideais é unha ecuación de estado do gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuais, sen atracción nin repulsión entre elas e con choques perfectamente elásticos, sen intercambio de enerxía. Un gas aproxímase ao modelo de gas ideal en condicións de temperatura elevada e presión baixa.

A lei xeral dos gases ideais obtense a partir da combinación da lei de Boyle-Mariotte, a lei de Gay-Lussac e doutras que as complementan e describe a relación entre a presión, temperatura, volume e cantidade de gas.

Ecuación de estado editar

Valores de R
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ecuación matemática que define esta lei é:

 

Na cal:

  • P é a presión do gas
  • V é o volume que ocupa o gas
  • n é o número de moles de gas
  • T é a temperatura termodinámica ou temperatura absoluta
  • R é a constante dos gases. Segundo as unidades que se utilicen, el valor da constante varía, así e todo as máis habituais son as dúas seguintes:
    •   = 8,314 J·K−1·mol−1
    •   = 0,082 atm·L·K−1·mol−1