Lei de Bartsch

Coñécese como lei ou efecto de Bartsch ó proceso lingüístico que ten lugar no francés antigo ó transformarse a vogal latina [a] acentuada e libre, no ditongo [je] baixo o efecto da palatalización da consoante precedente.

Exemplos:

  • manducare -> mangier;
  • capra -> chievre.

Karl Bartsch