Guerra das Laranxas

A Guerra das Laranxas é o nome atribuído ao conflito bélico entre Portugal e España (e Francia) en 1801. As accións militares desenvolvéronse tanto na Península como en América Latina e están enmarcadas no conflito entre Francia e Gran Bretaña materializado na Guerra da Segunda Coalición. Desenvolveuse durante 16 días e resultou na incorporación de Olivença a España e da expansión das posesións portuguesas no Brasil (Rio Grande do Sul). Concluíu cos Tratados de Badaxoz (España-Portugal) e Madrid (Francia-Portugal).

Inicio das operacións militares na Guerra das Laranxas.