As embriófitas ou embriófitos (Embryophyta) é un subreino pertencente ao reino Plantae, usado xeralmente para designar as plantas terrestres (non acuáticas). É o grupo de plantas que nos é máis familiar, pois inclúe árbores, musgos, fieitos e moitas outras plantas terrestres, englobando así plantas non vasculares, vasculares con semente e vasculares con flor. Considéranse plantas terrestres porque están adaptadas para a vida en terra, a pesar dalgunhas seren secundariamente acuáticas.

Unha novidade evolutiva é o embrión, o cigoto queda no interior do arquegonio, onde se produce o desenvolvemento do esporófito a partir do gametófito, e outra novidade é a presenza de arquegonio, onde se produce o gameto feminino, a oosfera.

Son organismos eucariontes multicelulares con órganos reprodutivos especializados. Na súa maioría as embriófitas obteñen a súa enerxía a través da fotosíntese, sintetizando compostos orgánicos a partir do dióxido de carbono.

Divisións

editar

Divídense entre:

Plantas non-vasculares (briófitas) - (das cales o musgo é o tipo máis coñecido).

Plantas Vasculares (traqueófitos) - (con adaptacións que lles permiten estar menos dependentes da auga)

Hai tamén outro sistema de clasificación: