O arquegonio é o órgano reprodutor feminino das algas, fungos e briophytas, como os musgos e certas plantas vasculares como fieitos e licopodios e en sementes. É multicelular; composto dun pescozo, formado por unha ou máis fileiras de células e unha base dilatada que contén a ovocélula.

Diagrama dun arquegonio.

O órgano masculino que o complementa é o anterídeo.