Un embaixador é o funcionario diplomático de máis alto nivel acreditado diante dun Estado estranxeiro ou organización internacional. Na linguaxe común, o termo é aplicado ao representante situado na capital dun país estranxeiro. O país anfitrión onde se acredita unha embaixada concede ao embaixador, ás dependencias e algúns semoventes un status funcional especial. O status especial implica certa extraterritorialidade sobre a situación e dependencias específicas da chamada embaixada, pola que o territorio, persoal e vehículos gozan de inmunidade diplomática, conforme a normas internacionais (convencións). No caso dunha diplomacia bilateral, o embaixador e a embaixada atenden os asuntos de interese estatal entre o país representado e ante o país acreditante. Os devanditos asuntos diplomáticos son de índole política, económica, financeira, comercial, cultural, turística, ou calquera tema de relacións internacionais, tales como tratados, acordos, intercambio de votacións para certas candidaturas de interese etc. Cada País ten o seu propio embaixador.

Os Embaixadores: Jean de Dinteville e Georges de Selve, de Hans Holbein o Novo (1533)

Se o Estado acreditante ten unha escasa colonia de concidadáns, ademais das funcións mencionadas, agréganse as dunha sección consular dentro da mesma misión diplomática onde se tratan os asuntos e eventuais problemas que os cidadáns residentes ou de paso no país estranxeiro, e con nacionalidade do país propio, poidan ter. Velará pola seguridade e integridade dos cidadáns do seu país no país estranxeiro e actuará como mensaxeiro entre o goberno do seu país e aquel receptor.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar

Ligazóns externas editar