De facto

situación que non está no dereito ou na lei máis si admitida na práctica

De facto é unha locución latina que significa "de feito" e que se utiliza sobre todo por cuestións legais para referirse a aquelas materias ou situacións que aínda que non están no dereito ou na lei están admitidas na práctica. Contrasta coa locución de iure, que se utiliza cando si está oficializada pola lei ou o dereito.

Exemplo do uso correcto do termo de facto e a súa contraposión de iure utilizando a realidade política da illa de Chipre.