De iure (en latín "segundo dereito, segundo a lei") é unha expresión latina que se emprega para reafirmase nalgunha afirmación mediante apoio legal. Contrasta coa expresión de facto, que significa "de feito". Os termos de iure e de facto significan por principio e na práctica; "de iure" refírese ao que se ten por dereito declarado ou de forma oficial, mentres que a segunda emprégase para atribuír o mérito, por exemplo un estándar de iure é aquel que foi oficializado, mentres que o estándar de facto é o que pola práctica se probou como o máis axeitado.