Compresor (máquina)

dispositivo mecánico que imprementa a presión dun gas reducindo o seu volumen

O compresor é unha máquina destinada a elevar a presión dun fluído compresible que pode ser un gas ou un vapor. Para que poida funcionar, é necesario que sexa movido por unha enerxía externa, xeralmente electricidade ou algún tipo de hidrocarburo coma gasolina, gasóleo etc.

Clasificación dos compresores editar

Os compresores clasifícanse segundo a súa estrutura mecánica en alternativos e rotativos.

Os compresores alternativos de pistóns son os máis empregados e comprimen o gas mediante un movemento lineal alternativo. Segundo a súa aplicación poden ser pneumáticos e frigoríficos.

Os compresores rotativos comprimen o gas mediante un movemento xiratorio. Segundo o sistema de funcionamento clasifícanse en: