As Caryophyllales conforman unha orde de plantas anxiospermas. Esta orde, moi heteroxénea, inclúe cactos, certas plantas carnívoras, amarantos, acelgas, espinacas, buganvíleas, entre os taxons e especies máis representativos. A maioría das súas familias (agás Caryophyllaceae e Molluginaceae) producen betalaínas.

Se ben a súa circunscrición é bastante discutida no caso dalgúns grupos, provén esencialmente da análise molecular máis ca de caracteres morfolóxicos.

En sistemas de clasificación actuais como o APG II de 2003 inclúe as seguintes familias:

Véxase tamén

editar