O código binario o/u sistema binario é un sistema de numeración posicional no que todas as cantidades se representan utilizando como base o número dous, co que se dispón de dúas cifras: cero e mais un (0 e 1).

Os computadores dixitais traballan internamente con dous niveis de voltaxe/carga, polo que o seu sistema de numeración natural é o sistema binario (aceso/ apagado). Con efecto, nun sistema simple coma este é posible simplificar o cálculo, co auxilio da lóxica booleana. En computación, chámaselle bit a un díxito binario (0 ou 1).

Ademais, este sistema de numeración permite a transmisión de datos cun risco nulo de interferencias.[Cómpre referencia]

Operacións con binarios

editar

Conversión binario a decimal

editar

Dado un número N, binario, unha forma de convertelo en decimal é aplicar o teorema xeral da numeración posicional, e así escribir cada número que o compón (bit), multiplicado pola base do sistema (base = 2), elevado á posición que ocupa. Exemplo:

1001(binario)

1 × 23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 9

Polo tanto, 10012 é 9 en decimal.

Decimal a binarios

editar

Dado un número decimal, para convertelo en binario, basta dividilo sucesivamente por 2, anotando o resto da división enteira:

12(decimal)

12 / 2 = 6 + 0

6 / 2 = 3 + 0

3 / 2 = 1 + 1

1 / 2 = 0 + 1

Observe que é só ler os números de baixo para riba, ou sexa 1100 é 12 en binario

Suma de números binarios

editar

Recordando as seguintes sumas básicas:

 1. 0+0=0
 2. 0+1=1
 3. 1+1=10

Así, ao se somar 100110101 con 11010101, tense:

   100110101
  + 11010101
  -----------
   1000001010

Opérase como en decimal: comezase a sumar desde a esquerda, no exemplo, 1+1=10, entón escríbese 0 e "levase" 1. Somase este 1 á columna seguinte: 1+0+0=1, e séguese ata terminar todas as columnas (exactamente como en decimal).

Resta de números binarios

editar

No sistema numeral orixinal, faise exactamente igual que en decimal:

   100110101
  - 11010101
  -----------
    1100000

Nas computadores, faise un método especial de suma por complemento a dous.

Produto de números binarios

editar

O produto de números binarios é especialmente simple, xa que o 0 multiplicado por calquera cousa resulta 0, e o 1 é o elemento neutro do produto.

Por exemplo, a multiplicación de 10110 por 1001:

    10110
  ×  1001
  ---------
    10110
   00000
   00000
  10110
  ---------
  11000110

División de números binarios

editar

Esta é unha operación un tanto complexa en binario, cuxo desenvolvemento non imos tratar.

ejm : 21/2
   01 10/2    21  = 10101 
     0 5/2    'º    2
      1 2/2
       0 1