Dise da localización orientada cara ó norte, tamén chamada ártico ou setentrional. O nome procede do étimo en latín borealis, e polo tanto en contraposición ó austral. A súa orixe procede de que era o lugar de onde procedia o vento chamado Bóreas.

O hemisferio boreal é o hemisferio norte, a zona da Terra (ou corpo celeste do que se estea a tratar) por riba do ecuador.