Asociatividade (álxebra)

en álxebra e lóxica proposicional, propiedade das operacións que se poden reagrupar sen cambiar o resultado

Sexa A un conxunto no cal defínese unha operación binaria interna: , é dicir:

Dise que o conxunto A, coa operación , ten a propiedade asociativa:

Dito doutro xeito: Para calquera elemento do conxunto A non importa a orde na que se operen as parellas de elementos. Sempre que non se modifique a orde dos elementos, a operación dará o mesmo resultado. É dicir:

.

Exemplos editar

Partindo do conxunto dos números naturais:

 

e a operación suma, podemos ver que:   ten a propiedade asociativa, xa que:

 

Véxase tamén editar

Outros artigos editar