Arteria recorrente cubital

A arteria recorrente cubital é unha arteria do membro superior humano situada no compartimento anterior do antebrazo. É unha póla da arteria cubital. Divídese en dúas pólas: unha anterior e unha posterior, que colaboran na formación dun plexo arterial en torno á articulación do cóbado.

Arterias do membro superior