Anemómetro

Un anemómetro é un instrumento para medi-la velocidade do vento. Tradicionalmente consta de varias pas a modo de muíño que van xirando segundo a forza do vento, e dunha cinta de transmisión do movemento a un medidor de velocidade liñal. A velocidade do vento utilízase para facer predicións do clima, polo que as estacións meteorolóxicas contan con anemómetros, así como de higrómetros e termómetros.

Nas aeronaves o anemómetro mide en nós a velocidade da aeronave respecto ó aire.