Alfabeto Fonético Internacional

O Alfabeto Fonético Internacional (AFI, API en francés e IPA en inglés) é un sistema de transcrición fonética, creado por lingüistas, é dicir, un sistema de símbolos e signos diacríticos que permite transcribir a lingua falada.

O AFI pode ser utilizado para transcribir calquera lingua do mundo. É o alfabeto fonético máis empregado en todo o mundo (salvo nos Estados Unidos e as súas organizacións, como o SIL International, onde se prefire o alfabeto fonético norteamericano).

O AFI foi creado en París en 1886 pola Asociación Fonética Internacional. O alfabeto tivo reformas en 1989, 1993 e 1996.

Descrición

editar

Nel, cada letra representa un fonema (algúns dígrafos úsanse para fonemas africados), ademais de servirse de diacríticos e outros símbolos para anotar trazos suprasegmentais. O sistema descríbese e organiza segundo a fonética articulatoria.

Consoantes infraglotais ou egresivas

editar

As consoantes egresivas son aquelas que se articulan exhalando aire desde os pulmóns. Case tódalas consoantes atópanse nesta categoría, ordenadas na seguinte táboa de maneira que as columnas indican o lugar de articulación, e as filas o modo de articulación. As abreviaturas xrd e snr significan 'xorda' e 'sonora' respectivamente.

 
Consoantes infraglotais ou egresivas

Consoantes supraglotais ou ingresivas

editar
  Clic   Implosivas sonoras   Exectivo
ʘ Bilabial ɓ Bilabial ʼ como en:
ǀ Dental ɗ Dental/alveolar Bilabial
ǃ Alveolar (retroflexa) ʄ Palatal Dental/alveolar
ǂ Palatoalveolar (alveolar) ɠ Velar Velar
ǁ Alveolar lateral (lateral) ʛ Uvular Alveolar fricativa

Vogais

editar
Anterior - Central - Posterior
Pechada
 
iy
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
ʊ
eø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛœ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
ɐ
aɶ
ɑ • ɒ
Semipechada
Semipechada
Media
Semiaberta
Semiabierta
Aberta

Outros Símbolos

editar
ʍ Xorda labio-velar fricativa
w Sonora labio-velar aproximante
ɥ Sonora labio-palatal aproximante
ʜ Xorda epiglotal fricativa
ʢ Sonora epiglotal fricativa
ʢ Epiglotal oclusiva
ɕ ʑ Alvéolo-palatal fricativas
ɺ Vibrante simple alveolar lateral
ɧ Simultaneamente ʃ e x

Suprasegmentais

editar
ˈ Acento principal
ˌ Acento secundario
ː Longo
ˑ Semilongo
˘ Extra-breve
. Ruptura silábica

Unicode

editar
Unicode
Signo Código
ɐ U+0250
ɑ U+0251
ɒ U+0252
ɓ U+0253
ɔ U+0254
ɕ U+0255
ɖ U+0256
ɗ U+0257
ɘ U+0258
ə U+0259
ɚ U+025A
ɛ U+025B
ɜ U+025C
ɝ U+025D
ɞ U+025E
ɟ U+025F
ɠ U+0260
ɡ U+0261
ɢ U+0262
ɣ U+0263
ɤ U+0264
ɥ U+0265
ɦ U+0266
ɧ U+0267
ɨ U+0268
ɩ U+0269
ɪ U+026A
ɫ U+026B
ɬ U+026C
ɭ U+026D
ɮ U+026E
ɯ U+026F
Unicode
Signo Código
ɰ U+0270
ɱ U+0271
ɲ U+0272
ɳ U+0273
ɴ U+0274
ɵ U+0275
ɶ U+0276
ɷ U+0277
ɸ U+0278
ɹ U+0279
ɺ U+027A
ɻ U+027B
ɼ U+027C
ɽ U+027D
ɾ U+027E
ɿ U+027F
ʀ U+0280
ʁ U+0281
ʂ U+0282
ʃ U+0283
ʄ U+0284
ʅ U+0285
ʆ U+0286
ʇ U+0287
ʈ U+0288
ʉ U+0289
ʊ U+028A
ʋ U+028B
ʌ U+028C
ʍ U+028D
ʎ U+028E
ʏ U+028F
Unicode
Signo Código
ʐ U+0290
ʑ U+0291
ʒ U+0292
ʓ U+0293
ʔ U+0294
ʕ U+0295
ʖ U+0296
ʗ U+0297
ʘ U+0298
ʙ U+0299
ʚ U+029A
ʛ U+029B
ʜ U+029C
ʝ U+029D
ʞ U+029E
ʟ U+029F
ʠ U+02A0
ʡ U+02A1
ʢ U+02A2
ʣ U+02A3
ʤ U+02A4
ʥ U+02A5
ʦ U+02A6
ʧ U+02A7
ʨ U+02A8
ʩ U+02A9
ʪ U+02AA
ʫ U+02AB
ʬ U+02AC
ʭ U+02AD
æ U+00E6
ç U+00E7
Unicode
Signo Código
ð U+00F0
ø U+00F8
ħ U+0127
ŋ U+014B
œ U+0153
ǀ U+01C0
ǁ U+01C1
ǂ U+01C2
ǃ U+01C3
ʰ U+02B0
ʱ U+02B1
ʲ U+02B2
ʴ U+02B4
ʷ U+02B7
θ U+03B8
ʼ U+02BC
ˈ U+02C8
ˌ U+02CC
ː U+02D0
ˑ U+02D1
˞ U+02DE
ˠ U+02E0
ˤ U+02E4
β U+03B2
χ U+03C7
U+2191
U+2192
U+2193
U+2197
U+2198

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar