O abrebocas é un instrumento médico utilizado en cirurxía, odontoloxía e cirurxía maxilo-facial para mante-la boca aberta durante unha operación. Os diferentes abrebocas reciben o nome dos seus inventores, os máis coñecidos son os abrebocas Jennings, Whitehead e Hallam.

Abrebocas Jennings