Xineceo (Grecia)

Denomínase xineceo (en grego: γυναικεῖον gynaikéion ou γυναικωνῖτις gynaikonitis) a sala, habitación ou estancia que posuían as grandes casas da antiga Grecia, para uso exclusivo das mulleres da casa: esposa, fillas, serventes. Preferibelmente estas estancias estaban na segunda planta das mesmas. Esta sala era a contraposición ao andrón.

Escena familiar no xineceo. -430.

Daban os gregos este nome á habitación das mulleres: xeralmente ocupaban estas a parte alta, quedando os pisos baixos para os homes; pero nos tempos de máis cultura, cando as casas foron construídas con máis esplendidez, reservábase ás mulleres unha habitación retirada no mesmo piso que os homes.

As casas eran moi espazosas, especialmente nas grandes cidades e dividíanse en dúas partes. A ocupada polos homes achábase diante e era denominada andronitis; a das mulleres estaba atrás e era o xineceo ou xineconitis.