Vilapape, Vilarmaior, Vilarmaior

lugar da parroquia de Vilarmaior no concello de Villarmaior